Adatvédelmi nyilatkozat

Az www.fxsmarthand.hu szigorúan veszi személyes adatainak védelmét, betartva az adatvédelmi törvényhozás szabályait. Az alább olvasható nyilatkozat részletes áttekintést nyújt arról, hogyan garantáljuk ezt a védelmet, és hogy milyen adatokat, pontosan milyen célból rögzítünk.

1. Az adatkezelő

Az adatok kezelője: FXSmartHand KFT (8900 Zalaegerszeg, Patkó u. 3/3., adószám: 32422306-1-20, cégjegyzékszám: 20-09-078997)

2. A kezelt adatok, az adatkezelés célja

A személyes adatok azonosított, vagy azonosítható egyén személyes, vagy anyagi körülményeinek részletei. Ide tartoznak olyan információk, mint például az Ön neve, lakhelyének címe, telefonszáma, felhasználói neve vagy egyéb számlázási adatok. A www.fxsmarthand.hu a személyes adatokat kizárólag a technikai szükségesség mértékéig gyűjti és tárolja, illetve a megrendelési számla elkészítéséhez szükséges mértékig kerülnek rögzítésre. Egyéb okból kifolyólag az így összegyűjtött adatok harmadik fél részére semmilyen körülmények között sem kerülnek továbbadásra vagy értékesítésre.

Egyéb adatok, információk, amelyek közvetlenül nem köthetők személyazonosságához – például kedvenc weboldalak, vagy egy adott oldal felhasználóinak a száma, oldalon eltöltött idő, stb… – nem tartoznak a személyes adat kategóriába, ezeket az adatkezelő nem kapcsolja össze a személyes adatokkal. Ezen adatok rögzítésére automatikusan kerül sor, célja a jövőbeni statisztika készítése, fejlesztések támogatása.

Személyes adatok használata és közzététele

Adattovábbítás: ha az adatot meghatározott harmadik személy számára hozzáférhetővé teszik.

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, amely vagy aki nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval.

Az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag a weboldal technikai adminisztrációjának céljából, “szolgálati közlemények”, hírlevelek, illetve az elektronikus számla elkészítésére használjuk fel, annak érdekében, hogy eleget tehessünk kéréseinek, elvárásainak, illetve, hogy reagálhassunk érdeklődésére. Az Ön személyes adatai harmadik fél részére nem kerülnek továbbításra, értékesítésre, vagy más módon történő átadásra, hacsak azok nem szükségesek a programozáshoz, egy a szervezeten belüli munkafolyamathoz, egy szervezeten kívüli megállapodás teljesítéséhez, vagy Ön ilyen jellegű tevékenységhez kifejezetten hozzá nem járul.

A személyes adatai közül a neve és a számlaneve kerül továbbításra a programozó felé belföldre, hogy az Ön által vásárolt szoftver működőképes legyen az Ön kereskedelmi számláján. Az Ön neve és számlaneve rögzítésre kerül a programba, azért van szükség ezen adatok továbbítására.

Bérlés vagy vásárlás, illetve egyéb szolgáltatásaink megvásárlása/előfizetése során Önnek a teljes nevét, lakcímét, telefonszámát és e-mail címét kell megadnia.

3. Adatfeldolgozás

  Adatfeldolgozás a weboldalon személyes adatai, mint például az Ön neve, címe, telefonszáma, vagy e-mail címe nem kerülnek rögzítésre, hacsak azok rögzítéséhez Ön hozzá nem járul, például egy regisztráció/vásárlás/bérlés megrendelése részeként, kérdőív kitöltésekor vagy információkérés során. A tárolt adatait az Ön kérésére azonnal töröljük.

“Cookie”-k, Google elemzések (Google Analytics)

Cookie-k
Némely weboldalak ún. “cookie”-at használnak. Ezek elsődleges feladata, hogy jelenlétünket az interneten felhasználóbarátabbá, hatékonyabbá és biztonságosabbá tegyék. A “cookie”-k olyan kicsi, szöveges fájlok, amelyek számítógépén az Ön által használt böngésző segítségével kerülnek tárolásra. A legtöbb “cookie”, amit mi használunk az ún. “szakasz vagy munkafázis cookie” közé tartozik. Ezek a látogatás befejeztével automatikusan törlődnek. A “cookie”-k nem okoznak kárt és nem tartalmaznak vírusokat, tehát nem jelentenek veszélyt számítógépére. Amennyiben nem szeretné, hogy merevlemezén “cookie”-k kerüljenek mentésre, úgy a megfelelő böngésző beállítások megadásával ezt elkerülheti.

Google Analytics (Google elemzések)
Jelen weboldal Google Analytics-et használ, egy a Google Inc. (“Google”) által nyújtott internetes analitikai szolgáltatást. A Google Analytics ún. „cookie”-kat használ, amelyek olyan, a számítógépén található szöveges állományokat tartalmaznak, amelyek lehetővé teszik annak elemzését, hogy Ön hogyan használja ezt a weboldalt. A “cookie” által az Ön weboldal használatáról generált információ (ideértve IP címét is) egy az Egyesült Államokban található Google szerverre kerül át, ahol azt eltárolják. A Google ezt az információt arra fogja használni, hogy kiértékelje az Ön, jelen weboldalra vonatkozó tevékenységét, a honlapon történő tevékenységekről holnapüzemeltetőknek jelentéseket állítson össze és egyéb, honlap és internet használattal kapcsolatos szolgáltatásokat nyújtson. Amennyiben szükséges, a Google ezeket az információkat harmadik félnek is kiadhatja, ha az a törvény által megkívánt, vagy ha a harmadik fél az adatokat a Google képviseletében dolgozza fel. A Google nem fogja IP címét más, nála lévő adatokkal összekapcsolni. Megfelelő böngésző beállítások alkalmazásával lehetősége van arra, hogy a “cookie”-k telepítését számítógépén megakadályozza, mindemellett felhívjuk a figyelmét arra, hogy az említett beállítások mellett előfordulhat, hogy nem tudja majd weboldalunk összes funkcióját használni.
Jelen weboldal használatával beleegyezik abba, hogy a Google az általa Önről gyűjtött adatokat a fent említett célokból, vagy esetleges kötelezettségeinek eleget téve feldolgozza.

Az alábbi linkről letölthető böngésző kiterjesztés (http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en) alkalmazásával a jövőben bármikor visszavonható a “Google Analytics”-nek nyújtott engedély, arra vonatkozóan, hogy adatokat gyűjtsön és tároljon. A weboldal ezen felül olyan anonim funkciókat használ az IP címekre vonatkozóan, amelyek a Google számára a címek kizárólag rövidített formában történő feldolgozhatóságát teszik lehetővé, ezzel is teljes mértékben kizárva a konkrét személlyel való kapcsolat létesítésének lehetőségét.

4.    Adatbiztonsági intézkedések
A www.fxsmarthand.hu a személyes adatokat a Webmark Europe KFT (8900, Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 7. 3/10. www.webmark.hu)  szerverein tárolja, amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek, és a magyarországi internet gerinchálózaton találhatóak.
A www.fxsmarthand.hu weboldal adminisztrációjának részeként technikai és szervezeti intézkedéseket hoztunk, annak érdekében, hogy az Ön adatait szándékos, vagy véletlenszerű manipulációtól, harmadik fél által történő hozzáféréstől, veszteségtől, törléstől vagy változtatástól megvédhessük. A technikai fejlődéssel párhuzamosan folyamatosan, biztonsággal kapcsolatos fejlesztéseket hajtunk végre és igyekszünk a weboldalainkat elektronikai támadástól megvédeni.
Az információhoz való jog értelmében, Önnek bármikor joga van tudomást szerezni az Önhöz kapcsolódó adatokról, azok forrásáról és címzettjéről, illetve a célról, amiért az tárolásra kerül. Kérjük, erre vonatkozó kérését az fxsmarthand@gmail.com e-mail címen jelezze.
Az Ön bizalma fontos nekünk, ezért bármilyen, személyes adatainak kezelésével kapcsolatos kérdésére szívesen válaszolunk. Amennyiben olyan jellegű kérdése van, amelyre a választ adatvédelmi nyilatkozatunkban nem találja, vagy bármelyik ponttal kapcsolatban további információra lenne szüksége, kérjük, küldjön e-mailt az fxsmarthand@gmail.com e-mail címre.

5.    Panaszkezelés

Kérjük, hogy először is vegye fel a kapcsolatot az adatkezelővel, és ha nem oldódott meg a problémája, akkor az adatkezelő esetleges jogsértése ellen panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál tud élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Postafiók: 5.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
 

ugrás a lap tetejére